Doduco radi u sastavu Beru grupacije. Kompanija je vodeći proizvođač sistema za start Diesel  motora, a također spada i u četiri najveća proizvođača sistema paljenja kod benzinskih motora. U njihovo područje rada spada i auto elektronika te senzorska tehnologija.

Kombinirajući elektro-mehaničke proizvode sa sistemima elektroničke kontrole, kompanija se fokusira na tržište koje je svakom danom sve veće i zahtjevnije…  

razvodne kape, rotori, platine, ostala elektro oprema…