Ulja za hidraulike   

 

Q8 Haydn 22, 32, 46, 68

Hidraulicno ulje visokog kvaliteta, formulisano sa aditivima za sprecavanje oksidacije, pjenušanja, habanja, stvaranja hrde i zaštitu od korozije. Preporucuje se za gotovo sve hidraulicne sisteme, kako u privrednim vozilima tako i za poljoprivrednu mehanizaciju.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Heller 32, 46, 68

Mineralno ulje za opremu i druge hidraulicne sisteme koji su izloženi velikim temperaturnim oscilacijama.
Zahvaljujuci visokom indeksu viskoznosti, ulje pruža optimalnu viskoznost pri pokretanju te garantira nesmetan rad hidraulicnog sistema. Primjene ukljucuju gradevinske strojeve te otvorene hidraulicne sisteme.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Heinichen 32, 46, 68

Parafinsko mineralno ulje za širok raspon hidraulicne opreme. Hidraulicno ulje s visokom sposobnošcu detergencije i cišcenja te s indeksom viskoznosti 100.
Q8 Heinichen ima odlicna svojstva cišcenja te vezuje malene kolicine vode. Posebno se preporucuje za rješavanje problema sljepljivanja, proklizavanja ili termickih opterecenja. Q8 Heinichen je ulje prikladno za strojeve za lijevanje ubrizgavanjem, strojeve za obradu metala i pokretne strojeve.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Händel 32, 46, 68Hidraulicno mineralno ulje usporedivo s Q8 Heller ali s vrlo visokim indeksom viskoznosti 180. To cini njegovu primjenu idealnom za upotrebu u hidraulicnim sistemima koji rade u vrlo širokom temperaturnom rasponu. Ovo ulje se preporucuje za primjenu kada se traži velika brzina reakcije i ucinkovitost hidraulicnog sistema.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Hindemith LT

Hidraulicno ulje s ekstremno visokim indeksom viskoznosti od 350. Primjenjuje se u sistemima koji rade u vrlo velikom rasponu temperatura. Primjer su hidraulicni sistemi koji se pokrecu na temperaturama od - 40°C. Q8 Hindeminth LT je preporucen za primjenu u hladnjacama i opremi koja se koristi u medunarodnom transportu za Skandinavske zemlje.
 

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Hoffmeister 46

Parafinsko mineralno ulje za širok raspon hidraulicne opreme.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Holbein 46 NWG

Sinteticko hidraulicno ulje prihvatljivo za okoliš s vrlo visokim indeksom viskoznosti od 180. Zadovoljava zahtjeve VAMIL i osigurava dugotrajnu primjenu i sigurnost rada sistema. Bezopasan je za žive organizme u površinskim vodama. Q8 Holbein NWG je posebno pogodan za primjenu u poljoprivredi i vodovodnim instalacijama.

+ preuzmite pdf specifikaciju

Q8 Holst 46

Univerzalno hidraulicnoo ulje bez cinka za široko podrucje primjena i sa visokim indeksom viskoznosti. Pogodno je za upotrebu u hidraulicnim sistemima sa servo upravljacima i robotikom gdje se na svojstva filtriranja i odvajanja vode postavljaju visoki zahtjevi.

+ preuzmite pdf specifikaciju

MQ8 HLP-D 46

 Q8 HLP-D 46

 

+ preuzmite pdf specifikaciju